Havsfrun

Aktiv fondportfölj

AKTIV FONDPORTFÖLJ


I avvaktan på nya strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

 

AVKASTNING

För historiska avkastnings- och riskmått se Aktiv fondportföljs månadsrapport i menyn till vänster.