Havsfrun

Beställ tryckt information

Enstaka beställningar
Här kan Du kostnadsfritt beställa den senaste årsredovisningen och/eller delårsrapporten från Havsfrun Investment AB. Kryssa för lämpligt alternativ, fyll i alla uppgifter och klicka på "Skicka". Materialet kommer att levereras per post till den uppgivna adressen. Om du vill beställa tidigare årsredovisningar och/eller delårsrapporter vänligen kontakta oss per telefon 08-506 777 00 eller skicka en beställning till info@havsfrun.se.