Havsfrun

Organisation

Koncernförhållanden

Koncernen består numera av moderbolaget Havsfrun Investment AB och det för närvarande vilande dotterbolaget Havsfrun Capital AB.


Moderbolaget Havsfrun Investment AB

I moderbolaget bedrivs från och med 1 oktober 2007 all koncernens verksamhet.