Havsfrun

Styrelse

 

Claes Werkell

Stockholm
Född 1952
Styrelseordförande sedan 2017

Övriga uppdrag och befattningar

Inga

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

VD och styrelseledamot: Havsfrun Investment AB
Vice ordförande: Neomarkka Abp
VD och Styrelseledamot: Norvestia Abp

Utbildning

Jur. kand.

Oberoende/Beroende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med närstående)

769 060 A-aktier och 2 684 825 B-aktier

Håkan Gartell

Stockholm
Född 1946
Styrelseledamot sedan 2001

Övriga uppdrag och befattningar

Styrelseordförande: AB PIHR

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

Styrelseordförande: Taurus Energi AB (publ) och A+ Science AB (publ)
Styrelseledamot: Norvestia Abp
Styrelsesuppleant: Neomarkka Abp

Utbildning

Fil.kand. nationalekonomi, kulturgeografi, statistik m.m.

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott

Ledamot i Havsfruns revisionsutskott

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med närstående)

31 700 B-aktier

Christian Luthman

Stockholm
Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

Övriga uppdrag och befattningar

Advokat, delägare på Wistrand Advokatbyrå
Styrelseledamot: Christian Luthman Advokatbyrå AB och Select Travel Aktiebolag.

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

Styrelsesuppleant: Havsfrun Investment AB
Styrelseordförande: Varsity Capital Group AB
Styrelseledamot: Bird & Bird Administration AB, Bird & Birds AB,
Bird & Bird Partners AB och Bird & Bird Service AB
Styrelsesuppleant: Bössviken Consulting AB och OP operations Instrument Aktiebolag

Utbildning

Jur. kand.

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Konsulteras dock vid vissa tillfällen i skattefrågor,
särskilt internationella skattefrågor.
Utskott
Ordförande i Havsfruns revisionsutskott

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB

3 000 B-aktier

John CF Tengberg

Stockholm
Född 1987
Styrelseledamot sedan 2021

Övriga uppdrag och befattningar

VD Kavalleriet AB

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval
Styrelsesuppleant: Havsfrun Investment AB

Utbildning

Kandidatexamen inom nationalekonomi och företagsekonomi, Lunds Universitet. Dubbelexamen i Master of Management från MIT i Cambridge, USA och HEC i Frankrike

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott

Ledamot i Havsfruns revisionsutskott

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB

400 B-aktier